Co je Převorství sionské?

18. února 2009 v 16:35 | Addys |  Převorství sionské
Převorství je evropská tajná společnost,založená roku 1099-je skutečnou organizací.
V roce 1975 byly v pařížské Bibliotheque Nationale objeveny dokumenty známé pod označením Les Dossiers secrets,v nichž byla uvedena jména řady členů přerovství sionského,včetně sira Isaca Newtona,Botticelliho,Victora Huga a Leonarda da Vinci.

Tato organizace nevyznává boha,nýbrž bohyni.Jsou známy rituály,které uznávají ženu jako bohyni,ale jak by si někdo mohl pomyslet,nejsou to žádné rityály černé magie,nybrž pradávné s nádechem romantické duše,což bylo v té době k ženě přirozeně přisuzováno.

Leonardo na svém obrazu Mona Lisa(ke které se také váže mnoho dohad a záhad) vyobrazil nadřazenost ženy.Ŕíkáte,že jste si toho nevšimly?Od pradávna patří levá strana ženě a pravá muži.Leonardo na tomto obraze na levé straně namaloval vyšší nebe,než na pravé.(podíváte-li se pozorněji na obraz pozadí na levo a na pravo jsou odlišná ,nikoli stejná)

26.03.2007

Sdružení s názvem Převorství sionské bylo založeno v roce 1956 ve francouzském městě Annemasse. Jeho registrace byla v souladu s francouzskými zákony provedena na podprefektuře (nižší správní úřad) v obci Saint Julien-en-Genevois 7. května 1956 a oznámení vyšlo ve věstníku Journal Officiel de la République Française 20. července 1956. Zakladateli a signatáři byli Pierre Plantard (známý jako "Chyren"), André Bonhomme (známý jako "Stanis Bellas"), Jean Delaval a Armand Defago.
Přídomek "sionské" byl vybrán podle místního návrší, které se nachází jižně od Annemasse a je známé jako Mont Sion (stejně jako hora nedaleko Jeruzaléma)[2]. Podtitul názvu Převorství je "Chevalerie d'Institutions et Règles Catholiques d'Union Independante et Traditionaliste", z čehož je možné složit akronym "CIRCUIT" (okruh). V překladu "Rytířstvo katolického zákona a zřízení a nezávislé tradicionalistické unie". Účelem sdružení je podle jeho stanov uložených v St. Julien "Études et entraide des membres", tzn. "vzdělávání a vzájemná podpora členů". I když jako oficiální vedoucí představitel (prezident) byl uveden André Bonhomme, ve skutečnosti byl klíčovým představitelem Plantard, zapsaný jako nejvyšší tajemník, který byl pravděpodobně také původcem myšlenky.
Úředně uložené stanovy Převorství sionského předpokládají vytvoření řeholního řádu, ale jeho aktivity se těmto záměrům v ničem nepodobaly. Např. článek VII říká, že od členů se očekává "konat dobré skutky, pomáhat katolické církvi, učit pravdu, bránit slabé a utlačované". Ke konci roku 1956 se sdružení opravdu pokusilo navázat spolupráci s místní katolickou církví účastí na provozu školního autobusu, který zabezpečovalo společně s kostelem sv. Josefa v Annemasse.
První číslo časopisu Převorství sionského s názvem Circuit je datováno 27. května 1956 (celkově vyšlo 12 čísel). V jeho názvu bylo "Bulletin d'Information et Défense des Droits et de la Liberté des Foyers HLM", volně přeloženo "Zpravodaj a obránce práv a svobody domácností s regulovaným nájemným" a vzhledem k politické nestabilitě čtvrté francouzské republiky (1944 - 1958), byl místními úřady přijímán s určitým podezřením. Některé články skutečně vyjadřovaly názory týkající se místní politiky, jiné napadaly a kritizovaly stavební společnosti podílející se na modernizaci Annemasse a okolí a této modernizaci se snažily odporovat. Kancelář Převorství sionského i jeho časopisu byla v Plantardově obecním bytě. Podle všeho mělo sdružení jen několik členů, což by potvrzovala i skutečnost, že články obsažené v jejich časopise "Circuit" jsou psány několika málo různými lidmi.
Oficiálně zaregistrované sdružení bylo rozpuštěno někdy v říjnu 1956, ale i potom, v letech 1962 - 1993, ho Plantard z různých důvodů a v nepravidelných intervalech obnovoval, i když to bylo jen na papíře. Úředně je Převorství sionské považováno za "spící", protože od roku 1956 nevykazuje žádnou aktivitu. Podle francouzského práva nemají úkony provedené jménem Převorství po roce 1956 právní závaznost a nikdo kromě původních signatářů nemá právo použít jeho jméno pro oficiální účely. André Bonhomme ve sdružení od roku 1956 už nehrál žádnou roli. Oficiálně odstoupil v roce 1973, když se dozvěděl, že Plantard vystupuje jménem sdružení, takže od té doby zřejmě neexistoval nikdo, kdo by měl oprávnění za sdružení jednat.


Mystifikace

Plantard původně doufal, že Převorství sionské by se mohlo stát vlivnou skrytě politickou zvláštní zednářskou lóží (podobně jako Propaganda Due), která by se snažila o znovunastolení rytířství a monarchie a která by také mohla pomoci uplatnit jeho vlastní nárok, jakožto legitimního uchazeče o francouzský trůn.
Mezi roky 1961 a 1984 Plantard vytvářel fiktivní starodávnou historii Převorství a prohlašoval, že se jedná o odnož řeholního řádu, který měl podle papežské buly z 12. století opatství na hoře Sión. Toto Opatství sionské (Abbey de Notre Dame de Mont Sion) bylo založeno v Jeruzalémském království během první křížové výpravy a později v roce 1617 sloučeno s řádem jezuitů. Právě záměna opatství a převorství je častou chybou, Plantard si to zjevně uvědomoval a využil toho.

Podvržené dokumenty

Aby dodali důvěryhodnosti smyšlenému původu a historii, potřebovali Plantard a jeho přítel Philipp de Cherisey vytvořit "nezávislé důkazy". Proto v šedesátých letech dvacátého století ve francouzské národní knihovně v Paříži (Bibliothèque nationale de France) uložili soubor podvržených listin, později známých jako Dossiers Secrets d'Henri Lobineau (Tajné spisy Henriho Lobineau).
Ve stejné době Plantard také začal vytvářet rukopis knihy a u de Cheriseye si nechal vyrobit sadu "středověkých pergamenů", které obsahovaly skryté zmínky o Převorství sionském. Ve společně vymyšleném příběhu pak uváděli, že tyto zdánlivě starobylé pergameny údajně v 19. století objevil kněz Bérenger Saunière uvnitř jednoho z pilířů při opravách svého kostela v Rennes-le-Château.
Plantard pro svůj rukopis nenašel vydavatele a proto oslovil spisovatele Gérarda de Sède, který pro něj na základě jeho rukopisu a podvržených pergamenů napsal knihu, ve které tvrdil, že Saunière objevil vodítko ke skrytému pokladu. Kniha byla vydána pod názvy L'Or de Rennes (Renneské zlato) a Le Tresor Maudit de Rennes-le-Chateau (Prokletý poklad z Rennes-le-Château), obsahovala kopie nalezených dokumentů, aniž by byl přiložen jejich překlad a v roce 1967 se ve Francii stala velmi populárním čtivem.


Důkaz spiknutí

Z korespondence, která v šedesátých letech probíhala mezi Plantardem, de Cheriseyem a de Sédem vyplývá, že celá trojice byla zcela zaujata výrobou podvodu. Dopisy popisovaly úskoky jak bojovat s kritikou jejich různých tvrzení a jak sestavit nová prohlášení, která by pomohla celou věc udržet při životě. Tyto dopisy, kterých je celkem více něž 100, jsou i s původními obálkami ve vlastnictví francouzského badatele Jean-Luca Chaumeila. Ten byl v sedmdesátých letech také zapojen v piklích kolem Převorství sionského a napsal knihy a články o Plantardovi i Převorství, než z něj na konci sedmdesátých let vystoupil a v knihách, které vyšly ve Francii, odhalil Plantardovu minulost.
Jeden z dopisů později nalezených na podprefektuře v St. Julien-en-Genevois také dokazuje, že Plantard byl už v minulosti uznán vinným z podvodu.


Pelatova aféra

V září 1993 Plantard z vlastní vůle předstoupil před vyšetřujícího soudce Thierry-Jean Pierra, který v té době prošetřoval aktivity multimilionáře Rogera Patrice Pelata. Plantard mu sdělil, že osoba, kterou vyšetřuje byla velmistrem Převorství sionského. Pelat zemřel v roce 1989, kdy byl obviněn z trestné činnosti známé jako "insider trading", tedy obchodování obeznámených, zneužití postavení k získání obchodních výhod, francouzsky délit d'initié. V témže roce se jeho jméno objevilo na Plantardově seznamu velmistrů, protože Plantard jednak nerozuměl francouzskému právu ani finančnickým výrazům a také si vyložil slovo "initié" jako "zasvěcený", takže ho brzy po jeho smrti zapsal jako posledního velmistra.
Tento poslední střet se zákonem však byl pravděpodobně Plantardovou největší chybou. Pelat byl přítelem francouzského prezidenta Françoise Mitterranda a skandál se soustředil také kolem francouzského premiéra Pierra Bérégovoye. Vyšetřující soudce nemohl pominout žádnou informaci vztahující se k případu a i když byl názoru, že to nic hodnotného nepřinese, nařídil prohlídku Plantardova bytu. Při ní bylo nalezeno velké množství padělaných dokumentů, včetně dokladů o tom, že Plantard je skutečným králem Francie. Plantard pod přísahou musel přiznat, že si všechno včetně Pelatova velmistrovství vymyslel. [3] Dostal příkaz ukončit veškeré aktivity související s Převorstvím sionským a dále žil v ústraní až do své smrti 3. února 2000. Pokračování příběhu
V roce 1969 si anglický herec a sci-fi scénárista Henry Lincoln přečetl knihu Prokletý poklad z Rennes-le-Château, která ho velmi zaujala a na prvním pergamenu v příloze objevil jednu ze skrytých zpráv. Pergamen obsahuje unciálou psaný upravený latinský text části evangelia podle Lukáše, v němž jsou některá písmena napsána výš než jiná [4]. Tato písmena je možno složit do následujícího textu: "A Dagobert II Roi et a Sion est ce tresor, et il est la mort". Smysl ve francouzštině je nejasný. Dá se přeložit jako "Dagobertu II. králi a Siónu náleží tento poklad a je to smrt" nebo "Pro krále Dagoberta II. a pro Sión je tento poklad a je (poklad nebo král) tam mrtev". Má se za to, že podivný slovosled a nejednoznačnost výkladu má zmást nezasvěceného čtenáře nebo naopak vytvořit zdání důležité kódované zprávy. Text měl pravděpodobně ukazovat na souvislost mezi franckým králem a posledním příslušníkem dynastie Merovejců Dagobertem II. zavražděným v 7. století a Siónem, tedy návrším na kterém stál Šalamounův chrám, Jeruzalémem a křesťanskou "zemí zaslíbenou" obecně.
Lincoln pokračoval ve vlastních výzkumech a rozvíjení konspiračních teorií. V sedmdesátých letech napsal několik knih a přesvědčil tvůrce dokumentárního programu Chronicle (Kronika) britské televizní stanice BBC 2, aby natočili seriál dokumentů, které dosáhly jisté popularity a měly tisíce diváků.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa


Komentáře

1 Petra Petra | 24. listopadu 2010 v 20:03 | Reagovat

Hezky napsáno,respektive okopírováno z knihy Dana Browna, Šifra mistra Leonarda, kde je pro autorovu i vaši chybu pár lživých a nepřesných informací. Převorství Sionské jako tkové nevzniklo roku 1099,ale oficiálně otevřené Převortsví vzniklo až roku 1956. Před tím to byla pouze organizace velmistrů pokračující v ídle templářů, nikoliv Převorství Sionské, které nyní chrání svaté dědictví Vatikánu. Máte to velmi Hezky sepsané, bohužel chybně. Neuškodilo by poupravit fakta.

2 lilith lilith | Web | 17. června 2015 v 15:59 | Reagovat

Můžu se Vás zeptat? O_O

3 BbnvInCipt BbnvInCipt | E-mail | Web | 20. září 2017 v 19:10 | Reagovat

payday cash loan - http://paydayvax.org/
cash advance <a href="http://paydayvax.org/">pay day loan</a> ’

4 FvezxHeets FvezxHeets | E-mail | Web | 21. září 2017 v 6:26 | Reagovat

payday loans no credit check - http://personalacrb.org/
quick faxless payday loan <a href=http://personalacrb.org/>small personal loans</a> ’

5 BlopRoumma BlopRoumma | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:31 | Reagovat

debt consolidation loan bad credit
<a href="http://loansvtna.org/">pay day loans</a>
bc payday loan
<a href=http://loansvtna.org/>cash loans</a> ’

6 Fsvspubre Fsvspubre | E-mail | Web | 24. září 2017 v 14:15 | Reagovat

cialis soft tabs 20mg
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a>
cialis over the counter
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

7 Ldvincamn Ldvincamn | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:18 | Reagovat

generic viagra india
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
viagra jelly
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

8 BbnhMoolve BbnhMoolve | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:09 | Reagovat

viagra overnight shipping
<a href="http://viagrakjkmn.com/">viagra online</a>
sildenafil viagra
<a href=http://viagrakjkmn.com/>viagra</a> ’

9 LpoInCipt LpoInCipt | E-mail | Web | 27. září 2017 v 14:38 | Reagovat

I appreciate reading your internet site. Cheers!

10 Pamethyday Pamethyday | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:00 | Reagovat

quick loan lenders
<a href="https://installmentsvfacr.com/">get installment loan</a>
military loans
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installment loans bad credit</a> ’

11 FvteRoumma FvteRoumma | E-mail | Web | 30. září 2017 v 15:01 | Reagovat

online cash loans
<a href="https://loansonlinevaec.org">loans payday</a>
payday loans no credit
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans online</a> ’

12 FwjjRoumma FwjjRoumma | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:58 | Reagovat

direct payday lenders no teletrack
<a href="https://paydayllae.com/">best payday loans</a>
cash advance loan
<a href=https://paydayllae.com/>instant payday loans</a> ’

13 Debxsuindy Debxsuindy | E-mail | Web | 5. října 2017 v 1:47 | Reagovat

herbal viagra alternatives - http://sexviagen.com/
viagra brand name <a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a> ’

14 FsdfGRILIA FsdfGRILIA | E-mail | Web | 28. října 2017 v 22:52 | Reagovat

cialis 20mg generic
<a href="http://buycialis-ehageneric.com/">cialis price</a>
cialis generic vs brand
<a href=http://buycialis-ehageneric.com/>cialis side effects</a> ’

15 Vsumtriere Vsumtriere | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 21:28 | Reagovat

buy cheap brand viagra - http://sexviagen.com
viagra canada <a href=http://sexviagen.com>viagra dose</a> ’

16 BwbhDreash BwbhDreash | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 4:29 | Reagovat

cost of viagra - http://ericviaed.com/
viagra online <a href=http://ericviaed.com/>buy viagra now</a> ’

17 KdbccfHeets KdbccfHeets | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 23:18 | Reagovat

credit card debt consolidation http://paydayloansonlinenow.us.com/
fast cash personal loans <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>cash advance</a>

18 MunbsInCipt MunbsInCipt | E-mail | Web | 10. prosince 2017 v 14:56 | Reagovat

same day payday loans no credit check - http://paydayloans-online.us.com/
free debt advice <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans online direct lenders only</a> ’

19 KdsnfHeets KdsnfHeets | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 23:45 | Reagovat

personal loan https://24hrspaydayloans.com/
emergency loans <a href=https://24hrspaydayloans.com/>get payday loan</a>

20 JthasSmoold JthasSmoold | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 16:31 | Reagovat

payday loan cash advance
<a href="https://24hrspaydayloans.com/">best payday loans</a>
actual payday loan lender
<a href=https://24hrspaydayloans.com/>best payday loans</a>

21 brownjm brownjm | Web | 25. prosince 2017 v 0:16 | Reagovat

online pujcka šenov [:tired:]

22 JthasgwSmoold JthasgwSmoold | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 22:49 | Reagovat

american cash loans
<a href="https://cashadvancevtg.com/">payday day loans</a>
100 guaranteed payday loan
<a href=https://cashadvancevtg.com/>same day payday loan</a>

23 DbsdbEvigma DbsdbEvigma | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 17:53 | Reagovat

payday in advance
<a href="https://cashadvancezqko.com/">online loans</a>
bad credit credit card
<a href="https://cashadvancezqko.com/">loans no credit check</a>

24 Zvstadvomo Zvstadvomo | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 0:54 | Reagovat

student loan help
<a href="https://paydaykko.org/">online payday loans</a>
personal loans bad credit
<a href=https://paydaykko.org/>cash advance credit card</a>

25 DsbcEvigma DsbcEvigma | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 18:46 | Reagovat

texas title payday loans
<a href="https://installmentccy.org/">pay day loan</a>
installment payday loans
<a href="https://installmentccy.org/">payday loans online direct lenders only</a>

26 DmdEvigma DmdEvigma | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 14:05 | Reagovat

online payday loans no credit check
<a href="https://installmentokmloan.com/">cash advances</a>
home loans today
<a href="https://installmentokmloan.com/">installment loan</a>

27 DbsEvigma DbsEvigma | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 16:50 | Reagovat

are internet payday loans legal
<a href="https://payday-loans.us.org/">cash loan</a>
instant loan
<a href="https://payday-loans.us.org/">online payday loans</a>

28 TimothyUndop TimothyUndop | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 13:25 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/H1CkU0Ft

best ways to make a lot of money online, international bank transfer numbers, new usa online casino, make money online co za, best ways to make money in oldschool runescape, 5 ways to make money fast and easy, casino online de venezuela, online casino free spins no deposit 2016
, how i can earn money through internet in pakistan, how to make money online via phone, how to make money selling drugs online subtitulada, how much money do you make from ads on apps, how to make money from facebook business page, how to make extra money today, google free online casino games no download, easiest way to make money betting, 7 reels online casino, can i make good money as a real estate agent, international bank account money transfer
, transfer paypal balance into bank account, make money writing sports articles, online casino no deposit required uk, how to make legitimate money online in nigeria, how to make a little extra money at home, online casino start bonus, bank account money transfer hacking software free download, online casino jobs south africa

29 Fdnspubre Fdnspubre | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 4:30 | Reagovat

cialis tadalafil
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis india pharmacy
<a href="http://cialisoakdm.com/">cialis 20mg</a> ’

30 Rvdsuindy Rvdsuindy | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 2:48 | Reagovat

viagra uk http://genericonlineviaqra.com/ ok’

31 BrcsHeets BrcsHeets | E-mail | Web | 2. února 2018 v 17:31 | Reagovat

OK’ https://onlineloan.us.org/
a payday loan uk <a href=https://onlineloan.us.org/>payday loans</a>

32 BrvsSmoold BrvsSmoold | E-mail | Web | 4. února 2018 v 18:06 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">payday loans</a>
loans online fast approval <a href=https://onlineloan.us.org/>same day payday loan</a>

33 dafaBub dafaBub | E-mail | Web | 12. února 2018 v 5:16 | Reagovat

can viagra be used to treat premature ejaculation
<a href=http://viagrabs.com>viagra generic</a>
viagra and kidney problems
<a href="http://viagrabs.com">directory</a>
viagra buy shanghai

34 LqxElani LqxElani | E-mail | Web | 26. února 2018 v 21:01 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis price</a>
generic cialis canada
<a href=http://cialisovnnc.com/>buy cialis online</a> OK’

35 FnaGroof FnaGroof | E-mail | Web | 6. března 2018 v 12:37 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">online viagra</a>
herbal alternative viagra
<a href=http://viagraazmhj.com/>online viagra</a>  OK’

36 Rvusuindy Rvusuindy | E-mail | Web | 9. března 2018 v 19:44 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">cheap viagra</a>
viagra oral jelly
<a href="http://onlineviaqer.com/">online viagra</a> OK’

37 NyhElani NyhElani | E-mail | Web | 14. března 2018 v 22:05 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis pills</a>
cialis daily costs
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis price</a> OK’

38 Lmmsuindy Lmmsuindy | E-mail | Web | 20. března 2018 v 1:49 | Reagovat

viagra free trial
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra</a>
viagra soft tabs
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra buy</a> OK’

39 bsdfWhese bsdfWhese | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 9:33 | Reagovat

lowest viagra price <a href="http://viagapharmaked.com/#">how does viagra work</a> viagra soft pills <a href=http://viagapharmaked.com/#>generic viagra</a> OK’

40 wbztainS wbztainS | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 23:43 | Reagovat

viagra price <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">buying viagra</a> viagra brand buy <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>viagra pfizer online</a> OK’

41 dczWhese dczWhese | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 16:29 | Reagovat

buy generic viagra <a href="http://menedkkr.com/#">viagra pharmacy</a> viagra wiki <a href=http://menedkkr.com/#>canada viagra</a>

42 iosexoto iosexoto | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 12:05 | Reagovat

brand viagra medicine <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra</a> herbal viagra australia viagra

43 dbatainS dbatainS | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 16:06 | Reagovat

viagra online discount <a href="http://download4os.com/#">viagra testimonials</a> what is viagra used for <a href=http://download4os.com/#>viagra pills online</a>

44 mmkInCipt mmkInCipt | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 0:33 | Reagovat

business loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">online payday loans ohio</a> get payday loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans online</a>

45 lrmcMoutt lrmcMoutt | E-mail | Web | 1. května 2018 v 21:03 | Reagovat

effet viagra https://www.vieillemaman.com/ viagra sans ordonnance

46 bdfExtemn bdfExtemn | E-mail | Web | 4. května 2018 v 17:13 | Reagovat

cialis without a prescription <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis canada</a> cialis professional <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis for sale</a>

47 ndgMoutt ndgMoutt | E-mail | Web | 6. května 2018 v 1:14 | Reagovat

alternative viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra prices</a> cheap viagra <a href=http://viagapharmaked.com/#>buying viagra online</a>

48 llqInCipt llqInCipt | E-mail | Web | 10. května 2018 v 10:30 | Reagovat

debt management <a href="https://cashloansonline.us.org/#">buy pfizer viagra</a> loans online fast approval <a href="https://cashloansonline.us.org/#">cheap viagra india</a>

49 brdMoutt brdMoutt | E-mail | Web | 25. května 2018 v 16:33 | Reagovat

viagra india <a href="https://aluixnetwork.com/#">cheap viagra</a> buy generic viagra <a href=https://aluixnetwork.com/#>cheap viagra canada</a>

50 bsdSwoli bsdSwoli | E-mail | Web | 29. května 2018 v 20:45 | Reagovat

viagra price <a href="http://fviagrajjj.com/#">buying viagra online</a> viagra online no prescription <a href="http://fviagrajjj.com/#">generic viagra online</a>

51 vxdMoutt vxdMoutt | E-mail | Web | 6. června 2018 v 4:16 | Reagovat

viagra without prescription <a href="http://setviagraeja.com/#">buy viagra</a> order viagra <a href=http://setviagraeja.com/#>buy viagra canada</a>

52 bzyMoutt bzyMoutt | E-mail | Web | 6. června 2018 v 10:32 | Reagovat

viagra generic brand <a href="http://loviagraosn.com/#">cheapest brand viagra</a> cheapest generic viagra <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra online without prescription</a>

53 bynSwoli bynSwoli | E-mail | Web | 8. června 2018 v 3:17 | Reagovat

buy generic viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra without prescription</a> buy online viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra price</a>

54 nfsMoutt nfsMoutt | E-mail | Web | 9. června 2018 v 13:05 | Reagovat

pharmacy viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra without prescription</a> viagra no prescription <a href=https://holidayrentallorgues.com/>prescription viagra</a>

55 nnsMoutt nnsMoutt | E-mail | Web | 9. června 2018 v 18:44 | Reagovat

cheap viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">online viagra</a> generic viagra online pharmacy <a href=https://aluixnetwork.com/>brand name viagra</a>

56 xntSwoli xntSwoli | E-mail | Web | 10. června 2018 v 0:26 | Reagovat

how long does viagra last <a href="https://movietrailershd.org ">purchase viagra</a> what happens if a girl takes viagra <a href="https://movietrailershd.org">womens viagra</a>

57 ndgSwoli ndgSwoli | E-mail | Web | 10. června 2018 v 5:08 | Reagovat

best price viagra <a href="http://bitcapblog.com ">generic viagra online</a> soft tabs viagra <a href="http://bitcapblog.com">viagra</a>

58 nreMoutt nreMoutt | E-mail | Web | 11. června 2018 v 1:26 | Reagovat

what does viagra do <a href="http://susamsokagim.com">mail order viagra</a> buy viagra uk <a href=http://susamsokagim.com>generic viagra reviews</a>

59 nfgMoutt nfgMoutt | E-mail | Web | 11. června 2018 v 7:11 | Reagovat

viagra reviews <a href="http://mo-basta.org">sublingual viagra</a> canadian pharmacy viagra <a href=http://mo-basta.org>viagra uk sales</a>

60 xbcSwoli xbcSwoli | E-mail | Web | 11. června 2018 v 22:28 | Reagovat

federal student loans <a href="https://onlineloan.us.org">installment loans online</a> online installment loans <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a>

61 jjjSwoli jjjSwoli | E-mail | Web | 15. června 2018 v 14:36 | Reagovat

payday advance direct lender <a href="https://payday-loans.us.org">online payday loan</a> payday loan direct lenders only <a href="https://payday-loans.us.org">payday loans online</a>

62 fnsMoutt fnsMoutt | E-mail | Web | 20. června 2018 v 17:17 | Reagovat

viagra brand name <a href="https://holidayrentallorgues.com/">how to use viagra</a> price viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra online</a>

63 fhgEsogY fhgEsogY | E-mail | Web | 25. července 2018 v 1:10 | Reagovat

cialis online <a href="http://drcialonlinedkb.com/#">cialis no prescription</a> generic cialis <a href=http://drcialonlinedkb.com/#>tadalafil</a>

64 bgvwhows bgvwhows | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 0:35 | Reagovat

tadalafil tablets <a href="https://authenticknicksstore.com/#">cialis soft tabs</a> cialis daily <a href="https://authenticknicksstore.com/#">tadalafil cialis</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama